Az ésszerűbb alsóvárosi közlekedésért 
Pocsékul helyreállított járdák  
  
Két levélben is felhívta a figyelmet Ferjancsics László olyan alsóvárosi, közlekedéssel kapcsolatos ésszerűsítésre, amelyek megvalósítása az ott élők mindennapjaiban jelentenének kényelmesebb körülményeket. A polgármesterhez intézett figyelemfelhívásában javaslatot tett a Csányi körút - Honvéd utca kereszteződésében található lámpás csomópont közlekedési rendjének átalakítására. Indoklása szerint délről, a főútról érkezők számára a Flórián utcába történő behajtási lehetőség egyrészt közlekedésbiztonsági elgondolásból, másrészt a Belváros tehermentesítése érdekében is fontos és ésszerű lenne. A volt alpolgármester levelében hangsúlyozta: a közelben található iskola környezetvédelmi szempontból való figyelembevétele csak megerősíti a módosítás szükségességét. A főmérnök az állami útkezelőhöz továbbította a kérést azzal, hogy a város kéri a lámpa átprogramozását a lokálpatrióta javaslatnak megfelelően.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. válasza elvi kifogást nem emel a Kert utca lezárása miatt kialakult probléma ily módon való rendezése kapcsán, ám annak gyakorlatban történő megvalósítását szaktervező által javasolja kidolgoztatni. Ezen feladat a váci polgármesteri hivatalra hárul.

A Vácért Lokálpatrióta Egyesület tagja másik levelében Szikora Miklós főmérnökhöz fordult javaslattal. Ebben a Rádi úti lakótelepen történő, útfelbontásokkal járó gázcsőcsere kapcsán emlékeztette a szakembert, hogy önkormányzati képviselőségének időszakában már sikerült elérni: a területen a hasonló átalakítások után – a későbbi úthibák megelőzése érdekében – ne csak a felbontás sávjában, hanem az út és a járda széléig teljes szélességben történjen meg az aszfaltozás. Példákat sorolva kérte a főmérnököt, hogy ezekhez hasonló módon végezzék el most és ezentúl is a helyreállítást. Kérése nem talált meghallgatásra, a járdák nagy része nem teljes szélességben lett újraaszfaltozva, így az a száz méternyi útszakasz sem, amely az elmúlt években – több ütemben – új burkolatot kapott (képünkön).

Vissza