Hírek röviden 
Lidl ultimátum - Lesz parkőr - Marad a felügyelőbizottság  
  
Lidl ultimátum – hajbókoló képviselők
Döntött a város képviselő-testülete, jóváhagyták a LIDL Bt. igényét, így folytatódhat a multi áruházépítése Deákváron. A testületnek azért kellett tárgyalnia ismét a Naszály úti áruházépítésről, mert a szakbizottság nem támogatta azt, hogy a Levél utcánál létesítendő körforgalom közepén egy hatalmas LIDL embléma (a cég szerinti szóhasználatban térplasztika - képünkön) magasodjon. A LIDL egyértelműen fogalmazott a döntéshozók felé: ha nem lehet a csomópontban reklámfelirata, vége az építkezésnek. Négy képviselő kikapcsolta szavazógépét a voksolásnál, és csak egy képviselő mert tartózkodni az ultimátumszerű napirendnél.

"FEJÉT VERTE BE A KUPOLÁBA"
A LIDL testületi vitája is átlépett egy határt. Például akkor, amikor Csereklye Károly (Fidesz) a KDNP-s – elviekben koalíciós – alpolgármestert szembesítette korábbi szavaival, így riposztozva felé: "Mokánszky úr! Én emlékszem arra, hogy ön úgy pattogott, hogy a fejét verte be a kupolába! ... Hányszor mondta, hogy a város vezetése ott fönt, előtte gondosan begombolkozott, legalább most már erről leszokott! De, elfelejtette, hogy az előző ciklusba mit képviselt. "

Parkőrre szükség van
Június elején több aggódó kisgyermekes szülő is jelezte a szintén lakótelepen élő és két kisfiút nevelő Makrai Zsoltnak, hogy a Nagymező utcai játszótér eszközei közül többnek olyan jellegű hibája van, amely veszélyezteti a gyerekek testi épségét. A Vácért Lokálpatrióta Egyesület tagja azonnal lefényképezte a szóban forgó játékokat és levélben hívta fel az illetékesek figyelmét a balesetveszélyre, kérve annak mielőbbi kijavítását. A város főmérnöke a jelzést továbbította a Vác Város Településszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft-hez. A bejelentés után több héttel megszületett a holdinghoz tartozó kft. ügyvezetőjének válasza: a balesetveszélyes játékot elszállították, a szükséges alkatrészeket megrendelték és a homokozót feltöltötték.
Mint ismeretes, az előző években ezen a játszótéren is tevékenykedett a lokálpatrióták javaslatára és képviselői keretből finanszírozott parkőr, aki rövid időn belül tudta jelezni ezeket a gondokat, felgyorsítva a megszüntetést és ezzel minimálisra csökkentve a gyermekekre leselkedő veszélyeket. A Vácért Lokálpatrióta Egyesület választási programjában szerepelt az az elképzelés, hogy hasonló módon minden egyéni választókerületben alkalmazzanak parkőrt. Ezért pozitív és követnivaló lépésként értékelik a Lokálpatrióták, hogy a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője, Kiss Zsolt folytatja a parkőrprogramot és a rendelkezésére álló keret egy részét a parkok és játszóterek felügyeletére kívánja biztosítani.

Katonáné férje és a Piac Kft.
Mint áprilisi hírlevelünkben megírtuk, a váci képviselő-testület – Pető Tibor alpolgármester javaslatára – Katonáné Doman Erika fideszes önkormányzati képviselő férjét, Katona Tamást is delegálta a Váci Piac Kft. felügyelő bizottságába. Azóta a kft. megtartotta taggyűlését, és bár az önkormányzat által delegált városvezető a testületi határozatot képviselte, a másik öt tulajdonos nem hívta vissza a korábbi felügyelő bizottságot. Így Katonáné férje – aki családjával 1996-ban költözött Vácra Nógrád megyéből – nem lett felügyelő bizottsági tag.

Váci ügyben döntött a Legfelsőbb Bíróság
Mint emlékezetes, közösségi célra ajánlotta fel Ferjancsics László annak az összegnek egy részét, melyet tavaly egy személyiségi jogi perben nyert. A volt alpolgármester a Kertész utcai óvoda játékbeszerzéseire adott át 250.000 forintot. Mint elmondta, nem ez az első eset, hogy saját forrásaiból jelentős összeget jótékony vagy közösségi célra fordít.
Mint tavaly június 3-a, a jogerős másodfokú ítélet kihirdetése óta kiderült, még a Legfelsőbb Bíróságon is meg kell védenie igazát a volt alpolgármesternek, mivel az alperes felülvizsgálati kérelmet adott be. A Legfelsőbb Bíróság néhány hete meghozta végzését: helybenhagyta a másodfokú bíróság döntését.

Emlékeztetőül: A Fővárosi Ítélőtábla 2010. június 3-án másodfokon ítéletet hirdetett Ferjancsics László felperes által Lukács Ilona alperes ellen, személyiségi jog megsértése tárgyában indított perben. A bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy Lukács Ilona 2008. február 14-én a Vác Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén tett egyik kijelentésével megsértette Ferjancsics László személyhez fűződő jogai körébe tartozó becsületét és jóhírnevét, és emiatt Lukács Ilonát elégtételt adó közlemény kiadására kötelezte, valamint eltiltotta a további jogsértésektől. A bíróság ezen túlmenően nem vagyoni kártérítésként 1 millió forintot, továbbá vagyoni kár címén bruttó 3 millió 120 ezer forintot, valamint ennek kamatait is megítélte Ferjancsics Lászlónak. Ezen túlmenően az ítélőtábla kötelezte Lukács Ilonát a többszázezres perköltség és perrendezési illeték megfizetésére is. A perköltségek és illetékek összege több mint 1 millió forintot tesznek ki.

Vissza