Továbbra is elhúznak a vonatok 
A polgármesternek válaszolt a miniszter  
  
Mint ismeretes, városunk közel tízezres lélekszámú részéből postai és elektronikus úton képeslapot küldtek a polgárok a közlekedési szakminiszternek címezve.

A zónázó vonatok Vác-alsóvárosi menetrendbe való iktatása érdekében nagyon sok megkeresés érkezett Hónig Péterhez, aki a váci polgármesternek küldött írásbeli reagálást a polgári kezdeményezésre. A miniszter azon álláspontját hangsúlyozta, miszerint az utazók többségének hátrányos lenne a változtatás. Indoklásában megemlítette, hogy a meglévő forgalmi zavarok, késések eddig is ezt a vonalat érintették a leginkább. Véleménye szerint Dunakeszi és Felsőgöd is nagyobb forgalmat bonyolít le, mint Vác-Alsóváros. Ugyanakkor szerinte a vonatkapacitások szűkössége miatt az itt felszállók, illetve az ide utazók zsúfoltságot okoznának. A nemleges válasz érveként említi a menetidő jelentős megnövekedését (3 perc), amely a Váctól északra fekvő települések lakóinak érdeksérelmével is járna.

A levél tartalmát megismerve a kezdeményező képviselők, Ferjancsics László és Makrai Zsolt sajnálkozásukat fejezték ki, mert szerintük az illetékesek jelenlegi álláspontja jelentős visszalépést tükröz a korábbi MÁV-reakcióhoz képest. Az ügy tapasztalataként megállapítják: amíg a döntéshozók és a városvezetők nem érzik magukénak sok ezer ember jogos problémáját, addig azok megnyugtató elrendezése csak hiú ábránd maradhat.

Vissza